ONZE PROJECTEN

a


b


c


d

De Peter Faber Stichting heeft sinds haar oprichting films, theatershows, muziekoptredens, workshops en educatieprojecten gerealiseerd. In de afgelopen jaren hebben tientallen jongeren via de Peter Faber Stichting weer een goede positie voor zich zelf in de maatschappij weten te creëren. Peter Faber zet zich samen met zijn team als ervaringsdeskundige in om de doelgroepen te trainen en te stimuleren. Met creatieve projecten laat hij ze in actie komen om hun kansen in het leven te vergroten. Momenteel lopen de volgende projecten:

Talentgroep Peter Faber Stichting

Een van de vaste waarden van de stichting is de gelijknamige Talentgroep, het is de kweekvijver van waaruit jongeren en jongvolwassenen doorstromen naar andere projecten. Tijdens wekelijkse creatieve workshops en trainingen wordt er resultaatgericht gewerkt aan diverse uitingen. Zoals schilderen, schrijven, film, toneel en rappen. Voor meer informatie klik hier.

EPJO – Misdaadpreventie in de dop

In samenwerking met het OM, politie en het ministerie van Oc & W heeft de stichting een interactief scholenprogramma ontwikkeld voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Het EPJO (Educatief Programma Jongeren) is gericht op misdaadpreventie en het maken van de juiste keuzes. Tijdens het programma leren de kinderen dat alles wat je doet een gevolg heeft en dat je met verkeerd gedrag je toekomst kan verpesten. Het EPJO loopt inmiddels in heel Nederland en is een groot succes. Extra info klik hier

Uit de bajes terwijl je er nog in zit

Dit project is gericht op gedetineerden uit de top 600 van jonge Amsterdamse ‘draaideurcriminelen’ en loopt sinds 2011 in de Bijlmerbajes en de PI Lelystad. De doelstelling is om de deelnemers voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij en ze de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Op basis van eigen ervaringen en betrokkenheid maken ze een werkstuk. Aan het einde van het drie maanden durende project is er een eindpresentatie voor medegedetineerden, bewaarders, staf, familieleden en bedrijven. Voor meer informatie klik hier.

Van je Puinhoop een Schatkamer maken

Op basis van aandacht, betrokkenheid en creativiteit proberen we te voorkomen dat ex-gedetineerden terug de criminaliteit in gaan. Onder professionele begeleiding gaat een groep van 15 tot 25 deelnemers aan de slag met hun eigen verhalen en ervaringen. Op basis hiervan wordt gedurende een aantal maanden toegewerkt naar een creatieve presentatie.  Op deze manier willen wij de deelnemers leren omgaan met verantwoordelijkheid en zo een succeservaring bieden doordat ze hun eigen creativiteit zichtbaar maken klik hier voor meer informatie.

De Strijdende Dichters

De Strijdende Dichters is de naam van de spelgroep die samen met Peter Faber optreedt op diverse locaties. De formatie verschilt per gelegenheid en bestaat uit een groep van gemiddeld twaalf artiesten. De Strijdende Dichters zijn onder andere al te zien geweest op de Parade, het Impactfestival en het Daklozenontbijt. Met raps, sketches, muziek en dans laten de deelnemers hun onvermoede kwaliteiten zien. Klik hier voor meer informatie.
 
webdesign: f-dimension.nl_