HET TEAM

a


b


c


d

De drijvende kracht van de stichting is Peter Faber zelf, die als motivator en performer zeer dicht betrokken is bij alle projecten. Hij zet de strategische lijnen uit en selecteert per project de juiste professionals en vrijwilligers om mee te werken. De vaste kern medewerkers van de stichting wordt gevormd door het ‘Top 6 Team’, naast Peter zijn dat: Minchenu Maduro, Lamyn Belgaroui, Rocky Soekha, Vincent Heeren en Jesse Faber.

Partners

Het werk van de Peter Faber Stichting wordt mogelijk gemaakt door een aantal partners, fondsen en instellingen. Tevens wordt er projectmatig gekeken welke partnerships of samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Op dit moment zijn de voornaamste partners: het Openbaar Ministerie, Politie, het ministerie van Oc & W en de Gemeente Amsterdam. Voor de financiering van onze projecten zijn we afhankelijk van subsidies en donaties van fondsen en donateurs. Naast een groot aantal kleinere bijdragen van een aantal sponsors hebben twee fondsen de stichting de afgelopen jaren structureel gesubsideerd: de Fundatie van de Santheuvel Sobbe en het steunfonds BJA-COW. Voor meer info klik hier


   
 
webdesign: f-dimension.nl_